Africa: Codeway Expo, opportunità e sinergie per imprese